andet, Top

Undgå stress – tag lidt af ferien med på job

Brad Hammonds

Har du svært ved at holde fri, når du har fri? Erkend først, at det er svært.

Mange mennesker skifter tempo fra 0 til 100 km/t efter en ferie, og det er kroppen ikke ret glad for. Det svarer næsten til et cykelstyrt. Og efter få dage tilbage på jobbet, kan de færreste finde tilbage til den rolige feriefølelse. Glemt er tankerne fra hængekøjen om at få bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv og være mere nærværende derhjemme.

Stress er en sund og naturlig kropslig reaktion, der hjælper os til at yde en særlig præstation, når der er brug for det. Og det er der tit på mange arbejdspladser. Og alt er godt, hvis vi bagefter går hjem og kobler hjernen ud af det høje gear ved at læse en god bog og løbe en tur. Eller hvad vi nu ellers hver især har erfaring for, der skal til for at slappe rigtigt af.

Hjernen har brug for at være offline

Mange kløjs netop dér og forbliver online og svarer mails og fører arbejdssamtaler, også når de sidder i bilen eller toget på vej hjem. Det er helt normalt at arbejde videre om aftenen – og oveni tilbyder mobilen non stop underholdning i form af opdateringer på Facebook og andre sociale medier og en konstant strøm af nyheder.

Det er der ikke spor galt ved, men udsætter vi vores hjerne for mange impulser uden tilstrækkelige pauser, er der en risiko for at, hjernen ikke får ro nok. I grelle tilfælde kan det føre til sammenbrud og varige tab af hukommelsen. I mindre grelle tilfælde giver det uro, rastløshed, tomhed og generelt dårligere livskvalitet for den enkelte og for familien.

Det kræver selvindsigt og mod

Der er derfor alt mulig grund til at definere stressreducerende leveregler for sig selv – helt konkrete  forsætter, der hjælper  til at huske at slappe af hver dag. Men husk at være realistisk og nænsom over for dig selv, når du gør det. Det er ikke ”bare lige” at lægge mobilen fra sig, når man er højt oppe i gear, eller at vente med at læse mails til næste dag.

Der er også stor forskel på, hvor meget vi hver især kan tåle. Hver især må vi tage de forholdsregler, vi har brug for. Det kræver en pæn portion selvindsigt og mod til at respektere kroppens signaler – og en arbejdsgiver, der ikke kun udstikker opgaver, men også giver dig den fornødne indflydelse til at løse dem.

Sådan giver du din hjerne ro:

  1. Skærp din opmærksomhed. Læg mærke til hvilke handlinger, der især giver din hjerne overarbejde. Det kan være svært at opdage, imens det foregår. Få et fingerpeg med at spørge din partner eller børn, hvornår de oplever dig som fraværende og stresset. Vær klar til, at sandheden kan være barsk at høre.
  2. Tag pauser fra de aktiviteter, der holder hjernen i højt gear. Start fx med at slukke mobilen nogle timer, når du kommer hjem, eller se hvad der sker, hvis du i en uge undlader at skrive og svare på arbejdsmails efter 20 eller mellem 16 og 20, hvis du har børn.
  3. Dyrk motion hver dag. Ved at trætte din krop, giver dit hovedet en tiltrængt pause
  4. Bebrejd ikke dig selv, hvis du bryder dine stressforebyggende leveregler. Bare fortsæt.
  5. Betragt ikke pr. automatik dig selv som problemet. Måske du har ansvar for opgaver, du ikke har indflydelse på om lykkes. Det stresser og skal afhjælpes på arbejdspladsen.