Psykoterapi og kropsterapi

Opdag når dine tanker står i vejen for at føle og mærke og lær at flytte opmærksomheden mere ned i din krop. Ikke i stedet for at tænke, men så du:

  • Bruger tænkningen klogt
  • Lader følelserne få dejligt meget plads, uden at de vælter dig
  • Kan mærke og være sammen med alt det liv, der bor i din krop: styrke, sanselighed, leg og spontanitet.

Sæt krop på dit hoved

En behandling hos mig giver dig det bedste fra psykoterapien i kombination med kropsbehandling, og du bliver efter behov også introduceret til mindfulness, fysisk træning og vejrtrækningsteknikker.

Kropsbehandling hos mig er ikke wellness massage. Mit fokus er at åbne led, smidiggøre muskler og skabe flow i dit lymfesystem med det sigte, at du udvikler din evne til at mærke ‘indad’ i din krop. Samtidig åbner kropsbehandling til steder i kroppen, som er blokeret.

Vi har alle områder, som er opspændt eller lidt nedlukkede efter fysiske skader, eller fordi oplevelser i livet også sætter sig i kroppen. Når kroppen låser på den måde, indvirker det på måden, vi trækker vejret, og det reducerer også det rum vi har til rådighed at være os selv i. Mange af os er kommet langt væk fra barnets naturlige vejrtrækning: at trække vejret med maven.

At ånde med maven

Som led i en behandling får du et skærpet fokus på dit åndedræt, som du tager med hjem og kan praktisere og bruge i dit liv. Vi vil også arbejde med, hvordan du kan tage små pauser i løbet af dagen, hvor du vender opmærksomheden ind mod dit åndedræt, og vi vil arbejde med, hvordan du kan få det indkorporeret i en ofte travl hverdag.

Tankepause-træning

Jeg træner ‘tankepauser’ – pauser hvor du ‘lægger luft’ til tankerne, som ellers har tendens til at tage en meget stor del af opmærksomheden. I modsætning til kognitiv terapi, der handler om at ændre tanker, så er mit sigte, at du lærer at observere, hvad du tænker med stor og ikke-dømmende opmærksomhed. Det er et grund-værktøj i mindfulness som åbner for at være nærværende med alt, hvad der er indeni – også de store og svære følelser og tanker.

Vær som du er

Jeg er både uddannet psykoterapeut og journalist og har flere årtiers erfaring i at lytte opmærksomt og at stille nysgerrige og åbne og også nærgående spørgsmål, der vil udfordre din vanetænkning, men uden at du føler dig forkert. Vi taler om tingene, sådan som de er, og jeg skaber det trygge og tortrolige rum, hvor du tør det.

Mit mål er, at du får kærlig accept af dig selv og dit liv som det er – også med alt det, som giver dig lidelse. Først når vi mennesker kan det, har vi friheden til forandring. Og måske viser det sig, at der ikke noget, som skal ændres i dit liv. Måske skal du ‘bare’ lære at være – også i det svære. Og mærke, at det svære også giver dit liv farve, kant og dybde.

Evidens

Der er  evidens for, at psykoterapi – samtale med en erfaren psykoterapeut som mig – kan reducere eller helt fjerne eksempelvis angst, depression og stress – uden medicin. Tilsvarende er der evidens for at kropsbehandling og mindfulness kan berolige nervesystemet meget effektivt.

Sådan foregår det

Samtale og kropsbehandling tager udgangspunkt i, hvad der opstår undervejs. Du behøver ikke at forberede dig. Du møder op og sætter dig i en stol over for mig. Efter en indledende snak, vil vi arbejde kropsfokuseret – det vil sige med udgangspunkt i, hvad du mærker i kroppen. Jeg inddrager efter dit behov vejrtrækningsteknikker, elementer af mindfulness og kropsbehandling på briks.

Fotograf Tomas Bertelsen