andet

Vitaliteten bor i kroppen

Foto: Flickr/David Hodgson

Foto: Flickr/David Hodgson

De senere års store fremskridt inden for neurovidenskab har bidraget med værdifuld ny viden, der bekræfter de store potentialer i at involvere kroppen i terapeutisk arbejde. Vi ved meget mere om det komplekse samspil mellem hjernen og resten af kroppen, og hvordan nervesystemet og det endokrine system kommunikerer med og regulerer kroppen. Og der hersker ikke længere tvivl om, at vitalitet både er en kropslig og mental tilstand.

Når vi er i kontakt med vores livskraft, oplever vi både mentalt overskud og er godt tilpas i kroppen. Og når omstændigheder i vores liv har lagt hindringer for livskraften, begrænser det ikke bare vores mentale velbefindende men også fysikken. Forskning tyder på, at det ligefrem kan gøre os fysisk syge.

Derfor arbejder jeg og mange andre terapeuter med forbindelserne mellem kropslig oplevelse og mentale tilstande. Det udvikler og integrerer evnen til at relatere til sig selv og andre.

Kroppen giver også svar

Nogle finder det sært og måske ligefrem intimiderende at arbejde med kroppen i terapi. Og forestiller sig, at det kan involvere grænseoverskridende kropsøvelser. Det behøver du ikke frygte hos mig. Vi sidder på hver sin stol over for hinanden og fører en rolig samtale. Det kropslige element består i, at jeg undervejs kan finde på at spørge, hvordan du oplever dig selv i din krop under samtalen. Mange oplever, at det bringer dem mere til stede i samtalen og det opøver lydhørheden over for kroppens budskaber.

Forløsende berøring 

Berøring er også et værdifuldt redskab, jeg indimellem bruger, hvis det er relevant. Du vil forment slet ikke opfatte det som kropsarbejde. Men selv en lillebitte kropskontakt – eksempelvis at sidde skulder mod skulder eller en støttende hånd i ryggen – vil i nogle situationer virke nærende og beroligende. Det bidrager til at regulere nervesystemet og at løser op for gamle spændinger i kroppen.

Berøringen er selve grundlaget for vores oplevelse af relationer. Det er grundpillen i den tidligste relation mellem mor og barn, og derfor kan ord ikke altid stå alene i reparation af meget tidlige brud i relationer. De er opstået, før barnet fik et sprog men sidder i kroppen. En nænsom brug af terapeutisk berøring kan være med til at forløse dem.